ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

XIBCจากจีนเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีนร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

19 กรกฎาคม 2561
XIBCจากจีนเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีนร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คุณชัยเมศร์กรรมการบริษัท โก๊ดส์บุ๊ค จำกัด ผู้ผลิตหนังสือGoads Mathematics Secondary 1-3 ได้นำคณะผู้แต่งหนังสือและสำนักพิมพ์ Xiamen International Book Co.,Ltd. จาก Fujian ประเทศจีนเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีนที่ทางโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เปิดให้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทั้งจากไทยและจีน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้