What's news

What's news

3 สิงหาคม 2564 3 สิงหาคม 2564
โปรแกรมคุมสอบออนไลน์ / ระบบคุมสอบทางไกล / สอบที่บ้าน / AI

โปรแกรมคุมสอบออนไลน์ / ระบบคุมสอบทางไกล / สอบที่บ้าน / AI

ทางออกสำหรับการคุมสอบด้วย AI เครื่องมือสำหรับการติดตาม การระบุตัวตนของมนุษย์ •รูปเว็บแคมของนักเรียน •รูปบัตรประจำตัวเว็บแคมของนักเรียน •ผู้ควบคุมการสอบเปรียบเทียบรูปภาพมนุษย์ 2 รูป การระบุตัวตนของ AI •รูปเว็บแคมของนักเรียน •รูปโปรไฟล์ของนักเรียน •AI เปรียบเทียบรูปภาพ 2 รูป  
18 พฤษภาคม 2563 18 พฤษภาคม 2563
โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ by NUADU

โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ by NUADU

คุณ โก๊ด Mr. Goad และคณะ ได้มีการนำเสนอ โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) E TECH เนื่องด้วย ผู้บริหารเห็นความสำคัญในการนำ AI เข้ามาจัดการห้องเรียนแบบ Functional ซึ่งเป็นความรว่มมือ ระหว่าง GOADSBOOK + NUADU + ADACSOFT  
9 กันยายน 2562 9 กันยายน 2562
ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์

ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์

โครงการโรงเรียนเสมอนจริง  
18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
ต้องการสั่งซื้อหนังสือ GoadsBook MATH

ต้องการสั่งซื้อหนังสือ GoadsBook MATH

หากท่านต้องการสนับสนุนเราและสั่งซื้อGaodsBook MATH ทันที click : https://bit.ly/2GioKiR หรือโทร 02-019-0092  
19 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
XIBCจากจีนเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีนร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

XIBCจากจีนเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีนร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

สำนักพิมพ์ XIBC คณะผู้แต่งหนังสือคณิตศาสตร์GOADsBook จากจีนเยี่ยมชมห้องเรียนร.ร.พระปฐมวิทยาลัย  
23 ตุลาคม 2560 23 ตุลาคม 2560
ติดต่อเรา
23 ตุลาคม 2560 23 ตุลาคม 2560
Goadsbook คืออะไร

Goadsbook คืออะไร

GoadsBook คือ platform ที่ สามารถ ทำให้ เอกสารความรู้ที่เคยอยู่ในรูปเล่ม เปลี่ยนมาเป็นไฟร์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวของเนื้อหามันเอง