รายการหนังสือ ชุด Classic New Century

รายการหนังสือ ชุด Classic New Century

รายการหนังสือ ชุด Classic New Century

รายการหนังสือ ชุด Classic New Century
โดย :
หมวด :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

หนังสือชุด New Century ชุดนี้ จะเป็นชุดสุดท้ายที่อยู่ในรูปแบบของ หนังสือเล่มก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็น e-Book เราจะไม่ทำการพิมพ์อีกแล้ว จึงอยากให้ครู อาจารย์ นักเรียนที่เรียนโครงการพิเศษ สองภาษาไม่ว่าจะเป็น EP EIS MEP IP Bilingual etc ได้มีหนังสือเล่มนี้ เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่ห้องสมุด ชั้นหนังสือ โต๊ะหนังสือทุกแห่ง เพื่อเป็นการนึกถึงวันที่โครงการสองภาษาของครูไทยและการศึกษาแนวใหม่รุ่งเรือง ด้วยความร่วมมือกับ ต่างประเทศ สามาคมครูในไทย และผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรกว่า 400 คนมีส่วนร่วมในการผลิตหนังสือชุดนี้ร่วมกัน ด้วย Methodology ที่ง่ายและเหมาะกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เรียนรู้ศัพท์ และวิธีการแบบสากล มุมมองของผมในนามผู้คิดค้น หนังสือชุดนี้ คิดว่าเหมาะกับเมืองไทยมากที่สุด โดย Goads