หนังสือเรียนหลักวิทยาศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียนหลักวิทยาศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียนหลักวิทยาศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียนหลักวิทยาศาสตร์ ม.3
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

The New Century Science for Secondary 3 textbook is based on the latest syllabus for secondary 1 issued by the Ministry of Education. The textbook aims to build a strong foundation in Science, encourage students to develop the relevant thinking skills of inquiry and apply what they learn in the everyday life. The Textbook also focuses on the development of relevant scientific understanding and application of scientific concepts.