หนังสือเรียนวิชาพิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

หนังสือเรียนวิชาพิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

หนังสือเรียนวิชาพิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6

หนังสือเรียนวิชาพิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

New Century Basic Physics covers the entire range of topics included in the Basic Education Curriculum B.E. 2551. Plenty of notes and real-life examples are given to guide students to understand and apply the concepts in daily life.