หนังสือเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน ม4-6

หนังสือเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน ม4-6

หนังสือเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน ม4-6

หนังสือเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน ม4-6
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

New Century Elective Chemistry textbook cover the latest Thailand chemistry syllabus. These textbooks aim to establish a solid foundation for scientific literacy in students, and develop in them the relevant skills of inquiry needed to better understand and apply physics concepts and principles in everyday life. They inculcate in students an appreciation for science and scientific for inquiry as important tools for exploring the world.

Topic covered in this textbook include :

-Biochemistry

-Organic Chemistry

-Chemistry of Reactions

-Experimental chemistry

-Atomic Structure