โฟกัส สมาร์ท ข้อแนะนำ สำหรับคุณครู วิชา วิทยาศาสตร์ ม.1

โฟกัส สมาร์ท ข้อแนะนำ สำหรับคุณครู วิชา วิทยาศาสตร์ ม.1

โฟกัส สมาร์ท ข้อแนะนำ สำหรับคุณครู วิชา วิทยาศาสตร์ ม.1

โฟกัส สมาร์ท ข้อแนะนำ สำหรับคุณครู วิชา วิทยาศาสตร์ ม.1

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

ใช้สำหรับจำเตรียมสื่อการสอนและเงื่อนไขในการให้คะแนนนักเรียนประจำชั้นมัธยมศึกษา 1