คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 สี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 สี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 สี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 สี
โดย :
หมวด :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

รหัสสินค้า : ช50702

รหัสวิชา : 20001-2001

ชื่อหนังสือ : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 สี

ชื่อผู้แต่ง : จิดาภัส สัมพันธ์สมโภชน์,ผศ.ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท