เปรียบเทียบ Moodle และ NUADU

เปรียบเทียบ Moodle และ NUADU

เปรียบเทียบ Moodle และ NUADU

เปรียบเทียบ Moodle และ NUADU
โดย :
หมวด :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

แน่นอนโปรแกรม opensource ย่อมไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากพูดถึงเรื่อง User friendly NUADU อาจได้เปรียบข้อนี้ www.nuadu.com