เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

เฉลยแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
โดย :
หมวด :
หมวดหมู่ย่อย :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

The New Century Science for Secondary 1 workbook is based on the latest syllabus for secondary 1 issued by the Ministry of Education. The workbook aims to build a strong foundation in Science, encourage students to develop the relevant thinking skills of inquiry and apply what they learn in the everyday life. The Workbook also focuses on the development of relevant scientific understanding and application of scientific concepts.