เรียนออนไลน์ที่บ้าน ต้านไวรัส ADAC. Classroom

เรียนออนไลน์ที่บ้าน ต้านไวรัส ADAC. Classroom

เรียนออนไลน์ที่บ้าน ต้านไวรัส ADAC. Classroom

เรียนออนไลน์ที่บ้าน ต้านไวรัส ADAC. Classroom
โดย :
หมวด :

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

Package number

Package name

ราคา Package

Package details

Number of student/school

Package 1

Basic Package

Total  256Units

 

  39,900  บาท

eTextbook 12 units

Assessment  850units

Microsoft 365Education

Free eBook 100 units

Free Video 60 units

 

 

 

จำนวนนักศึกษาเข้าใช้งานไม่เกิน

            50 คน