คุมสอบระยะไกลด้วยไบโอเมตริกส์ และปัญญาประดิษฐ์

คุมสอบระยะไกลด้วยไบโอเมตริกส์ และปัญญาประดิษฐ์

คุมสอบระยะไกลด้วยไบโอเมตริกส์ และปัญญาประดิษฐ์

คุมสอบระยะไกลด้วยไบโอเมตริกส์ และปัญญาประดิษฐ์
โดย :
หมวด :

เหรียญ 10 เหรียญ