3211-2003 การบริการลูกค้า

3211-2003 การบริการลูกค้า

3211-2003 การบริการลูกค้า

3211-2003 การบริการลูกค้า

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการให้บริการและผลที่ได้รับ ประเภทของการบริการ ระดับการบริการ การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ ศิลปะการให้บริการ เทคนิคการให้บริการลูกค้า การตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค มาตรฐานการบริการ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระบบการบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT