3211-2002 การบริหารร้านค้าปลีก

3211-2002 การบริหารร้านค้าปลีก

3211-2002 การบริหารร้านค้าปลีก

3211-2002 การบริหารร้านค้าปลีก

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีกในด้านการจัดการด้านการเงิน การดูแลผลประกอบการของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย การดูแลรักษาสภาพร้าน กลุ่มสินค้า/แผนก และความปลอดภัย

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT