3211 – 2004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

3211 – 2004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

3211 – 2004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

3211 – 2004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ประเภทของสินค้าแหล่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การจัดส่งมอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า การนำเสนอ และการสาธิตการ ส่งเสริมการขายวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT