3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

สายเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก ประเภทของธุรกิจค้าปลีกส่วนผสมทางการตลาดของการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ทำเลที่ตั้งร้าน การคัดเลือก การจัดซื้อ การจัดเก็บและการตั้งราคาสินค้า การโฆษณา ลักษณะของการขายและการบริการที่ดี การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของร้าน แผนผังของร้านเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT