3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสัมพันธ์ของโครงสร้างและการจัดรูปองค์กรกันฝ่ายขาย เทคนิคการจูงใจ และการควบคุมพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขายโควตาการรขาย การทำรายงานการขาย ผลปฏิบัติงานของพนักงานขายการประเมินผลการปฎิบัติงานขาย

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT