30202-2108 การสร้างตราสินค้า

30202-2108 การสร้างตราสินค้า

30202-2108 การสร้างตราสินค้า

30202-2108 การสร้างตราสินค้า

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างตราสินค้า แนวคิดการสร้างสรรค์ตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การสร้างตราสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างตราสินค้า เครื่องมือทางการตลาด การประเมินคุณค่าของตราสินค้ากฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวกับตราสินค้า

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT