30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา

30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา

30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา

30202-2003 ผลิตภัณฑ์และราคา

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า นโยบายและกลยุทธ์ราคาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา วิธีการกำหนดราคาและจริยธรรมในการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT