30105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

30105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

30105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

30105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติอุปกรณ์เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ มอเตอร์รีเลย์ เพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์แสดงผล อุปกรณ์ขับเคลื่อนทางกลไก วงจรแปลงสัญญาณ ควบคุมอุปกรณ์ไทริสเตอร์และเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ การวัด ออกแบบและทดสอบวงจรควบคุม อัตโนมัติและประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT