30105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

30105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

30105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

30105-1002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด หน่วยของการวัดทางไฟฟ้า ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด หลักการทำงาน โครงสร้าง ออกแบบขยายย่านวัด การตรวจซ่อมและบำรุงรักษามัลติมิเตอร์
วัตต์มิเตอร์ ฟรีเควนซีมิเตอร์ บริดจ์มิเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การใช้ทรานสดิวเซอร์และเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

 

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT