20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล

เหรียญ 0 เหรียญ

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและอ่านแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นส่วนของระบบเครื่องกลจากแบบและจากของจริง

สามารถสมัครเข้าโครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ : https://app.nuadu.com/login หรือ ติดต่อนำเสนอ  บริษัท เอแด๊ค ซอฟต์ จำกัด Tel : 095-731-2025 LINE ID : ADACSOFT